Προτεινόμενα Site

Οι οργανώσεις και τα ινστιτούτα για τον Freire

Paulo Freire Institution, University of California, Los Angeles

Περιλαμβάνει προγράμματα και έρευνες δράσεις, δραστηριότητες του ινστιτούτου, πλήρες βιογραφικό της ζωής και του έργου του Freire. Εκπαιδευτικές προτάσεις και εργαλεία καθώς και διάφορες πρωτοβουλίες σχετικές με την κριτική παιδαγωγική.

Paulo Freire Institute of South Africa – University of KwaZulu-Natal – Pietermaritzburg Campus

Οι στόχοι του ινστιτούτου αυτού συνοψίζονται στους κάτωθι:

  • Ίδρυση και διάχυση της ιδέας και φιλοσοφίας της παιδαγωγικής του Freire
  • Υλοποίηση μαθημάτων, εργαστηρίων και σεμιναρίων σχετιζόμενων με τη θεματική του ινστιτούτου
  • Υποστήριξη και υλοποίηση προγραμμάτων και εκστρατειών για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και άλλων κοινωνικών και πολιτικών ζητημάτων
  • Συνεργασία με εκπαιδευτικές ομάδες και υπηρεσίες για την υλοποίηση προγραμμάτων
  • Προώθηση δραστηριοτήτων και ανταλλαγών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
  • Ερευνητικά προγράμματα για την κριτική συνειδητοποίηση και εκπαίδευση.

Στο site υπάρχουν πολλά από τα project που υλοποιούνε, τα οποία άλλοτε έχουν τη μορφή σεμιναρίων, έντυπου υλικού εκπαίδευσης, εκδόσεις – δημοσιεύσεις και προτάσεις για δράσεις εντός της τάξης κ.α. Επιπλέον στο site υπάρχει λεξικό με τις βασικές έννοιες του έργου του Freire.

Paulo Freire Institute Malta

Στόχος του ινστιτούτου είναι η ενθάρρυνση των παιδιών να αναπτύξουν τις ικανότητες τους για διάβασμα και γράψιμο μέσω της ενθάρρυνσης των γονιών τους να αναπτύξουν τις δικές τους. Το ινστιτούτο αυτό ανήκει στην «Κοινωνία του Χριστού» στη Μάλτα. Πέρα από τις δράσεις και δραστηριότητες του έχει ιδρύσει το ραδιόφωνο του Freire.

Πέρα από τα προγράμματα που έχει για την ενδυνάμωση γονιών και παιδιών στην εκπαίδευση μέσα από τις μεθόδους του Freire προσφέρει και άλλες υπηρεσίες όπως:

–         Βοηθητικά προγράμματα σε παιδιά που έχουν προβλήματα στα σχολεία

–         Βοηθητικά προγράμματα εκπαίδευσης σε ενήλικες

–         Κοινωνική Υπηρεσία η οποία παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής κοινοτικής εργασίας, παρέχει ευκαιρίες για κατάρτιση σε παιδιά και ενήλικες, συνεργάζεται με διάφορες υπηρεσίες για την υποστήριξη των ωφελούμενων, δημιουργεί τυπικά και άτυπα δίκτυα υποστήριξης κ.α.

Paulo Freire Research Center Finland

Αναφέρεται στα προγράμματα και τις δράσεις του Κέντρου Έρευνας για τον Freire στη Φινλανδία. Περιλαμβάνει άρθρα, βιβλία, δράσεις, συνεργασίες, προγράμματα και άλλα…

Freire Charter School

H δομή του σχολείου του Freire έτσι όπως λειτουργεί σήμερα στη Philadelphia της Pennsylvania. Η αποστολή αυτού του σχολείου είναι να παρέχει προετοιμασία για το κολλέγιο εστιάζοντας στην ατομική ελευθερία, την κριτική σκέψη και την επίλυση προβλημάτων μέσα σε ένα περιβάλλον που δίνει έμφαση στις αξίες της κοινότητας, της ομαδικής δουλειάς και της μη βίας. Το όραμα αυτού του σχολείου είανι να ενδυναμώσει τους νέους ώστε ελεύθερα να μπορέσουν να «χτίσουν» το μέλλον τους.

Στο site αυτό μπορεί να δει κανείς το πρόγραμμα μαθημάτων, τον τρόπο με τον οποίο διδάσκονται καθώς και όλες τις άλλες δραστηριότητες (αθλητικές, πολιτισμικές κ.τ.λ).

The Freire Institute

Είναι η ιστοσελίδα του ινστιτούτου του Freire στην Αγγλία. Το ινστιτούτο αυτό περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες, δρώμενα και εκδηλώσεις, δράσεις στην κοινότητα, βιβλιοπωλείο κ.α.

Πιο συγκεκριμένα σχετικά με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες εστιάζει στην εκπαίδευση της κοινότητας μέσα από την κοινωνική εκπαίδευση, όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι ταυτόχρονα εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι. Οι εκδηλώσεις ακολουθούν τις αρχές του Freire όπου μέσα από αυτές ενημερώνονται και ευαισθητοποιούνται τα άτομα της κοινότητας για ποικίλα θέματα όπως αναπηρία, μετανάστες κ.α.

Paulo Freire Freedom School

Το ελεύθερο σχολείο του Freire είναι ένα σχολείο που λειτουργεί στην Tucson. Στο παραπάνω Link μπορείτε να δείτε την ιστοσελίδα του σχολείου η οποία περιλαμβάνει το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου και τις δραστηριότητες του. Το κύριο σύνθημα του σχολείου είναι «Να ξέρω, Να ονειρεύομαι, Να αφυπνίζομαι».

Freechild project

Το project αυτό αναπτύσσεται στη Washington της Αμερικής και η φιλοσοφία του στηρίζεται στο ότι είναι ανήθικο να αποκόπτεις τους νέους από το να συμμετέχουν σε δράσεις που τους αφορούν άμεσα. Η δουλειά αυτού του κέντρου προσανατολίζεται στη συμμετοχή των νέων μέσα από δημοκρατικές δραστηριότητες που εστιάζουν στην κριτική τους σκέψη. Αυτές οι δραστηριότητες αφορούν στην κοινότητα τους, στην κουλτούρα τους και στην κοινωνία που ζουν. Οι δραστηριότητες εστιάζουν στην εκπαίδευση μέσα από τα κοινωνικά κινήματα. Από τις δράσεις τους αφαιρείται κάθε έννοια ρατσισμού, σεξισμού, κοινωνικής ιεραρχίας, ηλικιακής ιεραρχίας και άλλες μορφές καταπίεσης. Όλες οι δράσεις είναι εμπνευσμένες από την κριτική παιδαγωγική του Freire και άλλων φιλοσόφων του χώρου.

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες χωρίζονται σε διάφορες ενότητες όπως: δημιουργικότητα (τέχνες, μουσική, μέσα επικοινωνίας νέων – ραδιόφωνο κ.α.), οικονομικά (καταναλωτισμός, παγκοσμιοποίηση, παράνομη παιδική εργασία, φτώχια), εκπαίδευση (σεξουαλική αγωγή, δικαιώματα μαθητών, διδάσκοντας την κοινωνική αλλαγή κ.α.), ταυτότητα (ενήλικες, σεξουαλικές προτιμήσεις, άστεγοι νέοι και νέοι σε κίνδυνο, γονείς, αστικό και φυσικό περιβάλλον κ.α.), δημοκρατία (εμπλοκή σε κοινοτικές δράσεις, σχεδιασμός κοινοτικών δράσεων, εμπλοκή στα σχολικά ζητήματα κ.α.), κοινωνικά (αναμόρφωση της εκπαίδευσης, σεξουαλική αγωγή, μη βία, πολιτική, ρατσισμός, περιβάλλον, βιώσιμη γεωργία, δημόσια υγεία κ.α.), δικαιώματα (δικαιώματα στο χώρο εργασίας, δικαιώματα νέων κ.α.) και τέλος ζητήματα νέων (δικαιώματα νέων, οι νέοι παγκόσμια, οι νέοι στα σύνορα των χωρών, ζητήματα που απασχολούν τους νέους παγκοσμίως – εργασία – στράτευση κ.α.)

The Paulo Freire center in Austria

Το κέντρο του Paulo Freire στην Αυστρία υλοποιεί δράσεις που σχετίζονται με τη διεπιστημονική έρευνα ανάπτυξης και τη διαλογική εκπαίδευση. Εξετάζει την πρακτική (δράση και αντανάκλαση) στην έρευνα – εκπαίδευση – πολιτική ως τμήμα μιας διαδικασίας που στοχεύει τελικά στην κατάργηση της καταπίεσης. Το κέντρο υποστηρίζει τη γνώση ως δημόσια ιδιοκτησία.

Ένας από τους βασικούς στόχους του κέντρου είναι η μετάδοση της γνώσης ώστε να επιτρέψει σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους να αποκτήσουν κοινωνική εκπαίδευση.

The Freire Project

Το παγκόσμιο project της Nita Freire και του Paulo Freire στην κριτική παιδαγωγική. Το site είναι Καναδικό και περιλαμβάνει πηγές για την κριτική παιδαγωγική, forums, blogs και wiki. Πολύ ενδιαφέρον σε αυτό το site είναι τα προγράμματα και οι δράσεις μέσω των οποίων προσπαθούν να κινητοποιήσουν τόσο για συμμετοχή όσο και για εκπαίδευση πάνω στις βασικές αρχές της κριτικής παιδαγωγικής τους νέους π.χ. η hip hop ως μέθοδος προσέγγισης της θεωρίας του Freire κατά του ρατσισμού, σεξισμού κ.α.

Partners training for transformation

Πρόκειται για ένα site από την Ιρλανδία, το οποίο παρουσιάζει τη δουλειά μιας ομάδας εθελοντών εκπαιδευτών που επηρεάζονται από την κριτική παιδαγωγική του Freire και του μετασχηματισμού. Βασικοί τους στόχοι είναι η ανάπτυξη των ανθρώπων και των κοινοτήτων που αποκλείονται από την εκπαίδευση.

Paulo Freire Co – Operation in Europe

Το site αυτό αναφέρεται στη δουλειά ανθρώπων από τη Γερμανία που επηρεάστηκαν από το Paulo Freire και τις αρχές της διαλογικής εκπαίδευσης. Η δημοκρατική βάση στην εκπαίδευση του Freire μέσα από την εκπαίδευση των καταπιεζόμενων και την εκπαίδευση της ελπίδας έδωσε τους βασικούς σκοπούς αυτής της ένωσης ανθρώπων. Κάποιες από τις δράσεις τους αφορούν: διαλέξεις, σεμινάρια, συνέδρια, θεατρικά εργαστήρια, εκπαιδεύσεις σε εκπαιδευτικούς – κοινωνικούς λειτουργούς και εκπαιδευτές ενηλίκων, ερευνητικά προγράμματα, συνεργασίες κ.α. Το site επίσης περιέχει παραπομπές σε βιβλιοθήκες, άλλες αντίστοιχες σελίδες, πανεπιστήμια κ.τ.λ.

The Future of School

Το παραπάνω site αφορά σε μια συζήτηση μεταξύ του Seymour Papert και του εκπαιδευτικού Paolo Freire, η συζήτηση αυτή έλαβε χώρα στη Βραζιλία στα τέλη του ’80. Μέσα από το κείμενο διαφαίνονται οι προτάσεις των δύο συνομιλητών για το μελλοντικό σχολείο.

Pedagogy and Theatre of the Oppressed, Inc.

Η P.T.O είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που στοχεύει στην πρόκληση των καταπιεστικών συστημάτων με την προώθηση της κριτικής σκέψης και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η φιλοσοφία τους στηρίζεται στις αρχές του Paulo Freire και του Augusto Boal.

Η ζωή και το έργο του Freire

Freires life and work

Tα παιδικά χρόνια του Paulo Freire, η ζωή του με τους γονείς του. Τα γεγονότα που τον ενέπνευσαν για να ασχοληθεί με την εκπαίδευση ενηλίκων, οι σπουδές του. Η πολιτική του στάση και δράση. Το έργο του και πως αυτό διαμορφωνόταν σε κάθε περίοδο της ζωής του βάση των εμπειριών του.

Pedagogy of the Oppressed – Paulo Freire

Περιλαμβάνει περιλήψεις και σχολιασμούς των κεφαλαίων του βιβλίου «η αγωγή του καταπιεζόμενου».

Reflections from a «third age» marriage: Paulo Freire’s pedagogy of reason, hope and passion: An interview with Ana Maria (Nita) Freire

Πρόκειται για μια συνέντευξη με τους Carmel Borg και Peter Mayo από το Πανεπιστήμιο της Malta καθώς και της Ana Maria (Nita) Freire (συζύγου του Freire). Η Nita Friere φωτίζει τις τελευταίες στιγμές του έργου του καθώς σχολιάζει το συναισΘηματικό πλούτο των κειμένων του και πως αυτός χάνεται μέσα στις μεταφράσεις. Η συνέντευξη αυτή μας δίνει στοιχεία και για την ίδια την Nita Freire.

Paulo Freire from Wikipedia, the free encyclopedia

Μέσα από το Wikipedia αναφέρονται πληροφορίες για τη βιογραφία του, την αναγνώριση του ως παιδαγωγός, την απήχηση σου σε παγκόσμιο επίπεδο. Με πολύ συνοπτικό τρόπο παρουσιάζονται όλα τα ινστιτούτα του Friere παγκοσμίως ενώ παράλληλα υπάρχουν διάφορες παραπομπές σε ποικίλες ιστοσελίδες.

Infed – The encyclopedia for informal education – Paulo Freire

Περιλαμβάνει μια εισαγωγή για τον freire και το έργο του, κριτική πάνω στο έργο του και προτεινόμενα διαβάσματα για αυτόν ή άλλες σελίδες.

Encyclopedia Britanica – Paulo Freire

Μέσα από το site της Britanica αναφέρονται διάφορα στοιχεία για τη ζωή και το έργο του παιδαγωγού Freire.


Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης:

Σε αυτό το site αναφέρονται και περιγράφονται όλες οι δομές εκπαίδευσης ενηλίκων. Παράλληλα, παρουσιάζονται τα προγράμματα τους, το θεσμικό πλαίσιο τους, διάφορες εκδόσεις που αφορούν τις δομές και άλλα στοιχεία.

Εκπρόσωποι κριτικής παιδαγωγικής

Henry Giroux

Προσωπική ιστοσελίδα του Henry Giroux που θεωρείται ένας από τους πατέρες της κριτικής παιδαγωγικής και έχει συγγράψει πάνω από 35 βιβλία και εκατοντάδες άρθρα. Από το 2004 κατέχει την έδρα Global Television Network στο Mcmaster University.

Peter McLaren

Προσωπική ιστοσελίδα του καθηγητή Παιδαγωγικής Peter McLaren. Ένας από τους σημαντικότερους θεωρητικούς της Κριτικής Παιδαγωγικής ο McLaren ήταν επί πολλά χρόνια συνεργάτης του Paulo Freire.

Wayne Ross

Προσωπική ιστοσελίδα του καθηγητή Wayne Ross που ένα  από τα αντικείμενα για τα οποία γράφει άρθρα και βιβλία είναι και η  Κριτική Παιδαγωγική

Shirley R. Steinberg

H ιστοσελίδα της Shirley R. Steinberg που είναι καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο McGill. Είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων και άρθρων που αφορούν την κουλτούρα. Στην ιστοσελίδα της υπάρχουν αποσπάσματα από ραδιοφωνικές εκπομπές και βίντεο με την ίδια σε τηλεοπτικές  εκπομπές με θέματα όπως η ιστοσελίδα   my deathspace.com, η ελευθερία στο internet, τα κινητά  και  οι παπαράτσι.

Joe Kincheloe

Σελίδα που δημιουργήθηκε από  την γυναίκα του Joe Kincheloe, που ήταν καθηγητής στο πανεπιστήμιο McGill και έχει γράψει τουλάχιστον 60 βιβλία και πολλά άρθρα με θέματα που συμπεριλαμβάνουν την κριτική παιδαγωγική

Howard Zinn

Ο Howard Zinn ήταν ιστορικός, σεναριογράφος και καθηγητής  στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης από το 1964 εώς το 1988.

Blogs για τον Freire

RFK Action Front Some thoughts on Paulo Freire’s Pedagogy of the Oppressed, part 1
RFK Action Front Some thoughts on Paulo Freire’s Pedagogy of the Oppressed, part 2

Σύνδεση του βιβλίου «Η Αγωγή του Καταπιεζόμενου» με τη σύγχρονη πραγματικότητα των Η.Π.Α. Παραδείγματα καταπίεσης έκφρασης θυμού, ανεξαρτησίας και συλλογικής συνείδησης (κυρίως των έγχρωμων, γυναικών και νέων) στις ΗΠΑ.

General Medicine Community Milton Ramirez

Το νόημα της «αγωγής των καταπιεζόμενων» μέσα από τα μάτια του H. Giroux, πώς ο τελευταίος πιστεύει ότι η ιδεολογία του Freire επηρέασε την εκπαίδευση παγκοσμίως.

Paulo Freire and Eco-Justice: Updating Pedagogy of the Oppressed for the Age of Ecological Calamity

Σύνδεση της σημερινής οικολογικής κρίσης με την «αγωγή των καταπιεζόμενων».

Teaching Through The Arts

Παρουσίαση βασικών ιδεών της «αγωγής των καταπιεζόμενων» και η σημασία τους για τη διδασκαλία τεχνών.

O Freire στο facebook

Paulo Freire

Paulo Freire: Banking Concept vs Problem Posing

Paulo Freire Freedom School


  • Trackback are closed
  • Σχόλια (0)

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: